Kể tên ba nguyên tố có tính chất hóa học tương tự natri; flo.

  • 1 Đánh giá

Bài 5. Kể tên ba nguyên tố có tính chất hóa học tương tự

a, natri b, flo

Bài làm:

Ba nguyên tố có tính chất hóa học tương tự natri là: kali, liti, rubidi.

Ba nguyên tố có tính chất hóa học tương tự flo là: clo, brom, iot.

  • 295 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021