Một bóng đèn dây tóc có ghi 220V - 100W và một bàn là có ghi 220V - 1000W cùng được mắc vào ổ điện 220V ở gia đình để cả hai hoạt động bình thường.

  • 1 Đánh giá

4. Một bóng đèn dây tóc có ghi 220V - 100W và một bàn là có ghi 220V - 1000W cùng được mắc vào ổ điện 220V ở gia đình để cả hai hoạt động bình thường.

a, Vẽ sơ đồ mạch điện, ttrong đó bàn là được kí hiệu như một điện trở và tính điện trở tương đương của đoạn mạch này.

b, Tính điện năng mà đoạn mạch này tiêu thụ trong vòng 1 giờ theo đơn vị jun và đơn vị kilooat giờ.

Bài làm:

a, Vì U = Uđ = Ub = 220V nên đây là mạch song song.

Có:

Rđ = = 484 $(\Omega)$

Rbl = = 48,4 $(\Omega)$

Rtđ = $\frac{R_{d} . R_{bl}}{R_{d} + R_{bl}}$ = 44 $(\Omega)$

b, Công suất của mạch này là:

Điện năng mà đoạn mạch này tiêu thụ trong một giờ là: A = P.t = 1100 . 3600 = 3960000 (J) = 1,1 (kW.h)

  • 96 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021