Sử dụng quy ước dấu: vật thật d > 0, vật ảo d < 0

  • 1 Đánh giá

E.Hoạt động tìm tòi mở rộng

1. Sử dụng quy ước dấu: vật thật d > 0, vật ảo d < 0, ảnh thật d' > 0, ảnh ảo d' < 0. TKHT có tiêu cự f > 0, TKPK có tiêu cự f < 0.

a) Chứng minh biểu thức: (*) áp dụng được cho cả hai loại thấu kính.

b) Từ biểu thức (*) tìm biểu thức tính d và biểu thức tính d'

Bài làm:

c) Dựa vào bài 5 và bài 7 phần C

  • Đối với thấu kính hội tụ: (*) thỏa mãn.
  • Đối với thấu kính phân kì, áp dụng quy ước dấu, ta có:

(f, d, d' > 0) hay $\frac{1}{-f} = \frac{1}{d} + \frac{1}{-d'}$ hay $\frac{1}{f} = \frac{1}{d} + \frac{1}{d'}$ (f, d, d' tuân theo quy ước)

Vậy (*) áp dụng cho cả thấu kính hội tụ và thấu kính phân kì.

b) Từ (*), ta có: và $d' = \frac{df}{d-f}$

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 9