Lập bảng 24.2. So sánh thể dị bội với thể đa bội.

  • 1 Đánh giá

D. Hoạt động vận dụng

Lập bảng 24.2. So sánh thể dị bội với thể đa bội.

Dấu hiệu so sánh

Thể dị bội

Thể đa bội

Khái niệm

Bộ NST

Cơ chế hình thành

Đặc điểm cơ thể

Giống nhau

Bài làm:

Dấu hiệu so sánh

Thể dị bội

Thể đa bội

Khái niệm

là hiện tượng số lượng NST của một hay một vài cặp NST tương đồng bị thay đổi số lượng.

là hiện tượng làm tăng lên số lượng toàn bộ NST của tế bào ( nhiều hơn 2n).

Bộ NST

2n -1, 2n +1, 2n +2, 2n -2, 2n -1-1, 2n + 1+ 1, ...

3n, 4n, 5n, ....

Cơ chế hình thành

Do rối loạn trong phân bào làm 1 hoặc 1 vài NST phân li không đều

Do rối loạn trong phân bài làm tất cả các NST phân li không đều về 1 tế bào con

Đặc điểm cơ thể

thường gây hại, gây dị dạng cho cơ thể

thường có lợi, sinh trưởng phát triển nhanh

Giống nhau

đều làm thay đổi số lượng NST trong bộ lưỡng bội của loài

  • 150 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 9