Những đặc điểm nào đảm bảo cho bộ NST của loài duy trì được tính đặc trưng từ đời này qua đời khác?

  • 1 Đánh giá

III. Chức năng của NST

- Những đặc điểm nào đảm bảo cho bộ NST của loài duy trì được tính đặc trưng từ đời này qua đời khác?

- Những hoạt động nào của NST và của sinh vật đảm bảo cho các đặc điểm đó của NST?

Bài làm:

- các cá thể trong cùng một loài có bộ NST giống nhau về hình dạng, kích thước và số lượng các NST

- Hoạt động đảm bảo tính ổn định của bộ NST:

mỗi NST chứa 1 ADN có khả năng sao chép => NST nhân đôi trong quá trình phân bào => duy trì nguyên vẹn qua các tế bào

  • 70 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021