Giải câu 10 trang 114 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 10: Trang 114 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

a) Vì sao để truyền tải điện năng người ta phải dùng máy biến áp?

b) Nếu dùng máy biến áp để tăng hiệu điện thế ở hai đầu dây dẫn lên 100 lần thì công suất hao phí sẽ giảm đi bao nhiêu lần?

c) Cuộn sơ cấp của máy biến áp có 4400 vòng, cuộn thứ cấp có 120 vòng. Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một hiệu điện thế U = 120V. Tìm hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp. Biến áp trên là máy tăng áp hay hạ áp?

Bài làm:

a) Truyền tải điện năng người ta phải dùng máy biến áp để tăng hiệu điện thế ở hai đầu dây dẫn giúp giảm hao phí do tỏa nhiệt.

b) Nếu dùng máy biến áp để tăng hiệu điện thế ở hai đầu dây dẫn lên 100 lần thì công suất hao phí sẽ giảm đi 10000 lần vì hao phí trên đường dây tỉ lệ nghịch với bình phương hiệu điện thế giữa hai đầu dây.

c) Máy biến áp có: : máy hạ áp

Áp dụng công thức của máy biến áp:

  • 19 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021