Giải câu 5 trang 8 khoa học tự nhiên 9 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 8 khoa học tự nhiên 9 tập 2

Hãy chỉ ra những chỗ sai trong các công thức sau và viết lại cho đúng.

Giải câu 5 trang 8 khoa học tự nhiên 9 tập 2

Biết clo hóa trị I.

Bài làm:

Công thức 1: Thiếu hóa trị của O

Công thức 2: Thừa hóa trị của Cl

Công thức 3: Thừa hóa trị của H

Sửa lại:

Giải câu 5 trang 8 khoa học tự nhiên 9 tập 2

  • 128 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021