Viết PTHH của các phản ứng xảy ra (nếu có) khi lần lượt cho kim loại sắt vào các dung dịch sau:

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

1. Viết PTHH của các phản ứng xảy ra (nếu có) khi lần lượt cho kim loại sắt vào các dung dịch sau:

a, Cu(NO3)2 b, H2SO4 loãng c, H2SO4 đặc nguội d, ZnSO4

Bài làm:

a,

b,

c, Fe thụ động với H2SO4 đặc nguội.

d, Fe không tác dụng với ZnSO4 vì Zn hoạt động hóa học mạnh hơn Fe.

  • 20 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021