1. Hãy tìm thêm một số ví dụ về đột biến số lượng NST phát sinh trong tự nhiên hoặc do con người tạo ra.

  • 1 Đánh giá

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

1. Hãy tìm thêm một số ví dụ về đột biến số lượng NST phát sinh trong tự nhiên hoặc do con người tạo ra.

2. Có thể nhận biết các thể đa bộ bằng mắt thường qua những dấu hiệu gì? Có thể ứng dụng các đặc điểm của chúng trong chọn giống cây trồng như thế nào?

3. Hãy sưu tầm tư liệu và mô tả một giống cây trồng đa bội ở Việt Nam.

Bài làm:

1. Một số dạng đột biến dị bội khác như: 2n +2, 2n -2, 2n -1-1, 2n +1+1, .....

2. Thể đa bội có thể nhìn thấy bằng mắt thường qua dấu hiệu: sinh trưởng, phát triển nhanh, cơ quan sinh dưỡng to, sức chống chịu tốt.

Ứng dụng: ta có thể chọn các cây đó làm giống hoặc gây đa bội những cơ quan sinh dưỡng để làm tăng năng suất cây trồng.

3. Ở Việt Nam đã có một số giống cây trồng đa bội: khoai lang, củ cải đường, dưa hấu, bí ngô,...

  • 41 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021