Giải câu 9 trang 114 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 9: Trang 114 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

Hãy xác định tên các cực của ắc quy (Hình 52.6)

Giải câu 9 trang 114 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

Bài làm:

Giải câu 9 trang 114 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

  • 18 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 9