Hãy quan sát một số thấu kính và chỉ ra điểm giống nhau, khác nhau giữa chúng

  • 1 Đánh giá

Hãy quan sát một số thấu kính và chỉ ra điểm giống nhau, khác nhau giữa chúng.

Bài làm:

Giống nhau: Đều là một khối chất trong suốt, được giới hạn bởi hai mặt cong hoặc một mặt cong một mặt phẳng.

Khác nhau:

  • Thấu kính lồi có phần giữa dày hơn phần rìa.
  • Thấu kính lõm có phần giữa mỏng hơn phần rìa.
  • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021