Lần lượt cho dây nhôm vào từng ống nghiệm chứa các dung dịch sau: MgSO4, CuSO4, AgNO3, HCl. Nêu hiện tượng xảy ra, giải thích, viết PTHH

  • 1 Đánh giá

2.Lần lượt cho dây nhôm vào từng ống nghiệm chứa các dung dịch sau:

a, MgSO4 b, CuSO4 c, AgNO3 d, HCl.

Nêu hiện tượng xảy ra. Giải thích, viết PTHH (nếu có)

Bài làm:

a, Mg SO4

Không hiện tượng xảy ra. Vì Mg hoạt động hóa học mạnh hơn Al, nên Al không thể đẩy Mg ra khỏi muối.

b, CuSO4

Dung dịch màu xanh lam nhạt dần, Al tan dần, có kết tủa màu nâu đỏ.

Vì Al hoạt động hóa học mạnh hơn Cu nên Al đẩy Cu ra khỏi muối vì thế xuất hiện kết của màu nâu đỏ của Cu.

c, AgNO3

Al tan dần, có kết tủa màu trắng.

Vì Al hoạt động hóa học mạnh hơn Ag nên Al đẩy Ag ra khỏi muối vì thế xuất hiện kết tủa mà trắng của Ag.

d, HCl

Al tan dần, có hiện tượng sủi bọt khí.

Vì Al hoạt đông hóa họ mạnh hơn H nên Al tác dụng được với HCl tạo ra khí H2

  • 79 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021