Đặt kim nam châm gần dây dẫn thẳng có dòng điện xoay chiều chạy qua thì

  • 1 Đánh giá

8. Đặt kim nam châm gần dây dẫn thẳng có dòng điện xoay chiều chạy qua thì

A. kim nam châm bị dây dẫn hút.

B. kim nam châm bị dây dẫn đẩy.

C. kim nam châm vẫn đứng yên.

D. kim nam châm bị lệch khỏi vị trí ban đầu.

Bài làm:

Đáp án: D

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021