Vôn kế trong sơ đồ nào ở hình 7.8 có chỉ số khác 0?

  • 1 Đánh giá

3. Vôn kế trong sơ đồ nào ở hình 7.8 có chỉ số khác 0?

Bài làm:

Đáp án C

  • 68 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021