Vẽ ảnh và nhận xét về đặc điểm ảnh của vật AB

  • 1 Đánh giá

3. Vẽ ảnh và nhận xét về đặc điểm ảnh của vật AB

Đối với thấu kính mỏng, để ảnh đồng dạng với vật (ảnh rõ nét) thì vật phải có dạng phẳng, nhỏ, đặt vuông góc với trục chính và được biểu diễn tượng trưng bởi một mũi tên AB liền nét cho vật thật và đứt nét cho vật ảo. Do đó, trong trường hợp này, ảnh A'B' của vật cũng vuông góc với trục chính. Mũi tên A'B' liền nét cho ảnh thật và đứt nét cho ảnh ảo. Điểm sáng nằm trên trục chính của thấu kính thì điểm ảnh cũng nằm trên trục chính.

Vẽ ảnh của một vật AB trong các trường hợp sau:

Vẽ ảnh và nhận xét về đặc điểm ảnh của vật AB

Bài làm:

Vẽ ảnh và nhận xét về đặc điểm ảnh của vật AB

  • 26 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021