Quan sát hình 22.1 và thảo luận:

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động khởi động

Quan sát hình 22.1 và thảo luận:

- Hậu quả của việc Mĩ thả bom nguyên tử ở Hiroxima, Nhật bản năm 1945 và máy bay Mĩ rải chất độc hóa học trong chiến tranh ở Việt Nam là như thế nào?

- Em có biết tại sao bò có 6 chân, một số cây mạ màu trắng trong khi các cây mạ khác đều có màu xanh, lợn con có đầu và chân sau bị di dạng, cà chua khổng lồ vớ nhiều u bướu dị thường?

Bài làm:

- Hậu quả: gây tích lũy các chất độc trong đất, cây và không khí => gây nhiều đột biến, bệnh và tật di truyền ở người và các sinh vật khác.

- các hiện tượng trong hình là do đột biến gen gây ra.

  • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021