Chiếu ánh sáng mặt trời qua lăng kính thì thu được một giải màu từ đỏ đến tím, vì

  • 1 Đánh giá

18. Chiếu ánh sáng mặt trời qua lăng kính thì thu được một giải màu từ đỏ đến tím, vì

A. ánh sáng mặt trời chứa các ánh sáng màu.

B. lăng kính chứa các ánh sáng màu.

C. do phản ứng hóa học giữa lăng kính và mặt trời.

D. do lăng kính có chức năng biến đổi ánh sáng thàng ánh sáng màu và ánh sáng màu thành ánh sáng trắng.

Bài làm:

Đáp án: A.

  • 24 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021