Giải câu 7 trang 87 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 7: Trang 87 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

Điền từ thích hợp cho sẵn vào ô trống trong các câu a, b, c

a) Nguyên tắc hoạt động của loa điện : Loa điện hoạt động dựa trên của nam châm điện lên có dòng điện chạy qua.

b) Rơle điện từ là thiết bị đóng, ngắt mạch điện, bảo vệ và điều mạch điện

c) Nam châm điện được rộng rãi trong thực tế, như được dùng để loa điện, rơle điện từ, chuông báo động và nhiều thiết bị tự động khác.

Các từ cho sẵn: tác dụng từ, điều khiển, tự động, chế tạo, ống dây, ứng dụng.

Bài làm:

a) Nguyên tắc hoạt động của loa điện : Loa điện hoạt động dựa trên tác dụng từ của nam châm điện lên ống dây có dòng điện chạy qua.

b) Rơle điện từ là thiết bị tự động đóng, ngắt mạch điện, bảo vệ và điều mạch điện

c) Nam châm điện được ứng dụng rộng rãi trong thực tế, như được dùng để chế tạo loa điện, rơle điện từ, chuông báo động và nhiều thiết bị tự động khác.

  • 30 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021