Giải câu 4 trang 52 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 52 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

Đun sôi 8,9 gam tristearin trong dung dịch NaOH thu được m gam glixerol.

a) Viết PTHH

b) Xác định giá trị của m và tính khối lượng muối tạo thành.

Bài làm:

a) PTHH:

b) Số mol của tristearin là: (mol)

Theo PTHH: (mol); $n_{glixerol} = n_{tristearin} = 0,01$ mol

Vậy số gam muối tạo thành là:

Số gam glixeron là: (gam).

  • 22 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021