Giải câu 1 trang 111 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

  • 1 Đánh giá

Giải bài tập

Câu 1: Trang 111 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

Hãy xác định cực của các nam châm, cho biết sự định hướng của các nam châm thử như hình 52.1

Giải câu 1 trang 111 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

Bài làm:

Giải câu 1 trang 111 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

  • 31 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021