Giải câu 4 trang 104 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 104 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

Tác dụng nào trong các tác dụng sau đây của dòng điện xoay chiều không phụ thuộc vào chiều của dòng điện: tác dụng nhiệt, tác dụng từ.

Bài làm:

Tác dụng nhiệt không phụ thuộc vào chiều dòng điện.

  • 16 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021