Giải câu 5 trang 124 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 124 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

Một người đứng trước gương phẳng. Người đó nhìn thấy điểm nào trong hai điểm M và N trên bức tường phía sau? Vì sao?

Giải câu 5 trang 124 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

Bài làm:

Xác định vùng nhìn thấy của mắt qua gương, từ đó thấy, mắt nhìn thấy điểm M, không nhìn thấy điểm N.

  • 57 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021