1. Em có biết người ta dựa vào đặc điểm dấu vân tay của người để làm gì? Việc này dựa trên đặc điểm nào của con người?

  • 1 Đánh giá

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

1. Em có biết người ta dựa vào đặc điểm dấu vân tay của người để làm gì? Việc này dựa trên đặc điểm nào của con người?

Bài làm:

Dựa vào đặc điểm vân tay người ta giúp nhận dạng cơ thể trong chứng minh thư, trong hình sự

=> việc này dựa vào đặc điểm biến dị của cơ thể. Mỗi người có một đặc điểm vân tay riêng biệt, khác nhau

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 9