Giải câu 1 trang 12 khoa học tự nhiên 9 tập 2

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

Câu 1: Trang 12 khoa học tự nhiên 9 tập 2

Nhận định nào dưới đây không đúng về metan?

A. Metan có phản ứng thế với clo khi chiếu ánh sáng

B. Ứng dụng chủ yếu của metan là dùng làm nhiên liệu

C. Metan là chất khí, không màu nặng hơn không khí, ít tan trong nước

D. Đốt cháy hoàn toàn 1 thể tích khí metan sinh ra một thể tích và 2 thể tích hơi nước

Bài làm:

Đáp án: C

  • 26 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021