Tại sao khi nhìn vật dưới ánh sáng lục thì vật màu trắng lại có màu lục

  • 1 Đánh giá

21. Tại sao khi nhìn vật dưới ánh sáng lục thì vật màu trắng lại có màu lục, vật màu đỏ có màu tối sẫm, vật màu lục vẫn có màu lục, còn vật màu đen vẫn có màu đen?

Bài làm:

Vì dưới ánh sáng lục:

  • Vật màu trắng tán xạ tốt ánh sáng màu lục nên vật có màu lục.
  • Vật màu đỏ tán xạ kém ánh sáng màu lục nên vật có màu tối sẫm.
  • Vật màu lục tán xạ tốt ánh sáng màu lục nên vật vẫn có màu lục.
  • Vật màu đen không tán xạ ánh sáng màu lục nên vật vẫn có màu đen.
  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021