Em/nhóm em đề xuất sơ đồ quan hệ về thức ăn của các loài sinh vật trên có thể như thế nào? con người có những biện pháp gì để bảo tồn sự đa dạng sinh học của vùng biển nói trên?

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động khởi động

Em/nhóm em đề xuất sơ đồ quan hệ về thức ăn của các loài sinh vật trên có thể như thế nào? con người có những biện pháp gì để bảo tồn sự đa dạng sinh học của vùng biển nói trên?

Bài làm:

- sơ đồ: các em có thể tham khảo 1 số sơ đồ sau:

thực vật phù du --> động vật phù du --> chim cánh cụt, hải cẩu, cá voi --> con người (đánh bắt cá voi)

thực vật phù du --> động vật chân kiếm --> tôm biển

thực vật phù du --> động vật phù du --> mực ống --> cá voi --> con người

- Để bảo tồn sự đa dạng sinh hoc cả vùng biển, con người cần:

+ tránh ô nhiễm môi trường biển

+ không đánh bắt bừa bãi

+ không buôn bán trái phép các sinh vật quý hiếm

...

  • 42 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021