Tại sao khi thả một miếng đồng được nung nóng vào cốc nước lạnh thì nước nóng lên còn miếng đồng nguội đi?

  • 1 Đánh giá

4. Tại sao khi thả một miếng đồng được nung nóng vào cốc nước lạnh thì nước nóng lên còn miếng đồng nguội đi?

Bài làm:

Khi thả một miếng đồng được nung nóng vào cốc nước lạnh, miếng đồng có nhiệt độ cao hơn truyền nhiệt năng cho nước nên nhiệt năng của miếng đồng giảm và nhiệt năng của nước tăng. Do đó nước nóng lên còn miếng đồng nguội đi.

  • 39 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 9