Giải phần D trang 9 khoa học tự nhiên 9 tập 2

  • 1 Đánh giá

D. Hoạt động vận dụng

Hãy kể ten các chất hữu cơ trong các thực phẩm và vật dụng e sử dụng hàng ngày.

Bài làm:

Các chất hữu cơ trong thực phẩm em sử dụng hằng ngày là: protein, tinh bột, chất béo, chất xơ, vitamin, ....

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021