Giải câu 5 trang 26 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 26 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

Cho lượng dư benzen tác dụng với halogen X, có xúc tác Fe bột và đun nóng được 11,25 gam halogenbenzen (). Toàn bộ khí HX sinh ra được dẫn vào dung dịch NaOH dư, thấy có 4, 0 gam NaOH phản ứng. Xác định halogen X

Bài làm:

PTHH:

Gọi số mol của benzen tham gia phản ứng là x (mol, x > 0)

Số mol của halogenbenzen và HX tạo thành là: (mol) (1)

Mặt khác: (2)

(3)

Từ (1) (2) và (3), suy ra:

Vậy X là clo.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021