Tiến hành thí nghiệm và ghi kết quả theo bảng. Qua các thí nghiệm, em có thể kiểm chứng được tính chất vật lí nào của kim loại ?

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động hình thành kiến thức

I. Tính chất vật lí của kim loại

Tiến hành thí nghiệm và ghi kết quả theo bảng sau:

STTTên thí nghiệmCách tiến hànhHiện tượng
1Nghiên cứu tính dẻo của kim loại
  • Dùng búa đập một đoạn dây đồng/nhôm
  • Dùng tay uốn cong một đoạn dây đồng/ sắt mảnh
2Nghiên cứu ánh kim của kim loạiDùng giấy ráp đánh sạch một phần lá nhôm/đồng. Quan sát chỗ kim loại đã được đánh sạch bằng giấy ráp.

Qua các thí nghiệm, em có thể kiểm chứng được tính chất vật lí nào của kim loại ?

Bài làm:

STTTên thí nghiệmCách tiến hànhHiện tượng
1Nghiên cứu tính dẻo của kim loại
  • Dùng búa đập một đoạn dây đồng/nhôm
  • Dùng tay uốn cong một đoạn dây đồng/ sắt mảnh
  • Đoạn dây đồng/nhôm bị dát mỏng
  • Đoạn dây đồng/sắt mảnh bị uốn cong
2Nghiên cứu ánh kim của kim loạiDùng giấy ráp đánh sạch một phần lá nhôm/đồng. Quan sát chỗ kim loại đã được đánh sạch bằng giấy ráp.Trên bề mặt có ánh sáng lấp lánh

Qua các thí nghiệm trên ta kiểm chứng được tính dẻo, tính ánh kim của kim loại.

  • 67 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021