Hai dây dẫn kim loại cùng chất, có cùng chiều dài nhưng tiết diện khác nhau (tiết diện dây thứ nhất lớn hơn) được mắc nối tiếp vào một nguồn điện. So sánh hiệu điện thế trên hai dây.

  • 1 Đánh giá

3. Hai dây dẫn kim loại cùng chất, có cùng chiều dài nhưng tiết diện khác nhau (tiết diện dây thứ nhất lớn hơn) được mắc nối tiếp vào một nguồn điện. So sánh hiệu điện thế trên hai dây.

Bài làm:

Có:

$\frac{U}{I} = \rho .\frac{l}{S} \rightarrow$ U tỉ lệ nghịch với S

Vì I1 = I2 (mắc nối tiếp), 2 dây dẫn kim loại cùng chất, có cùng chiều dài nhưng tiết diện dây thứ nhất lớn hơn

Hiệu điện thế dây thứ nhất nhỏ hơn dây thứ hai.

  • 33 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021