Giải câu 2 trang 104 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 104 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

Có thể biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều được không? Nếu có, cho ví dụ về dụng cụ thực hiện việc biến đổi đó.

Bài làm:

Có thể biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều bằng cách sử dụng điot chỉnh lưu cả chu kì.

Ví dụ: Sạc điện thoại, ...

  • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 9