Quan sát vỏ của một biến trở thấy có ghi 47 Ôm - 5 A

  • 1 Đánh giá

11. Quan sát vỏ của một biến trở thấy có ghi

a) Chỉ số có ý nghĩa gì?

b) Điện trở này có thể chịu được điện thế cực đại là bao nhiêu?

Bài làm:

a) là giá trị lớn nhất của biến trở; $0,5\; A$ là cường độ dòng điện lớn nhất được phép chạy qua biến trở.

b) Hiệu điện thế lớn nhất mà biến trở có thể chịu được là:

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021