Giải câu 1 trang 86 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

Câu 1: Trang 86 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về sự nhiễm từ của sắt?

A. Sắt đặt trong lòng ống dây có dòng điện chạy qua, nó sẽ bị nhiễm từ.

B. Khi lõi sắt trong ống dây đang bị nhiễm từ, nếu cắt dòng điện thì lõi sắt sẽ mất từ tính.

C. Sự nhiễm từ của sắt được ứng dụng trong việc chế tạo nam châm điện.

D. Sắt đặt trong lòng ống đây, dù không có dòng điện chạy qua, nó vẫn bị nhiễm

Bài làm:

Đáp án: D

  • 19 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 9