Một máy khoan điện sử dụng dòng điện có cường độ 3,5A. Nếu máy khoan sử dụng dòng điện có hiệu điện thế 220V thì công suất của máy khoan bằng bao nhiêu?

  • 1 Đánh giá

5. Một máy khoan điện sử dụng dòng điện có cường độ 3,5A. Nếu máy khoan sử dụng dòng điện có hiệu điện thế 220V thì công suất của máy khoan bằng bao nhiêu?

Bài làm:

Công suất của máy khoan là: P = U . I = 220 . 3,5 = 770 W.

  • 45 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021