Hãy giải thích sự chuyển hóa năng lượng trong trường hợp một vật nặng rơi trong không khí

  • 1 Đánh giá

2. Hãy giải thích sự chuyển hóa năng lượng trong trường hợp một vật nặng rơi trong không khí

Bài làm:

Khi vật nặng rơi trong không khí, độ cao giảm dần nên thế năng giảm đi.

Khi đó thế năng đã chuyển hoá thành động năng (làm cho vận tốc của vật tăng dần).

Hay nói cách khác, trong quá trình rơi của vật nặng thì có sự chuyển hóa giữa thế nằng thành động năng.

  • 14 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021