Giải câu 2 trang 103 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 103 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

Trong thí nghiệm như hình 50.8, khi đổi chiều dòng điện chạy qua cuộn dây dẫn (bằng cách đảo cực của nguồn điện) thì tác dụng từ của cuộn dây đối với kim nam châm và kim sắt non có gì khác không? Tại sao?

Giải câu 2 trang 103 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

Bài làm:

Khi đổi chiều dòng điện thì từ trường của nam châm điện đổi cực, làm cho lực tác dụng giữa nam châm điện và kim nam châm đổi chiều, tức làm cho kim nam châm quay. Còn nam châm điện đổi cực thì vẫn luôn hút sắt non.

  • 28 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021