Nếu coi khoảng cách từ thể thuỷ tinh đến màng lưới của mắt người ấy là 2 cm thì ảnh của cột điện trên màng lưới cao bao nhiêu cm?

  • 1 Đánh giá

2. Một người đứng cách một cột điện 20 m. Cột điện cao 8 m. Nếu coi khoảng cách từ thể thuỷ tinh đến màng lưới của mắt người ấy là 2 cm thì ảnh của cột điện trên màng lưới cao bao nhiêu cm?

Bài làm:

Tỉ lệ khoảng cách từ màng lưới đến thể thuỷ tinh và khoảng cách từ cột điện đến thể thuỷ tinh là .

Do đó cột điện có kích thước là mm.

  • 52 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021