Tại sao ở máy ảnh người ta không sử dụng thấu kính phân kì làm vật kính

  • 1 Đánh giá

8. Tại sao ở máy ảnh người ta không sử dụng thấu kính phân kì làm vật kính

Bài làm:

Ở máy ảnh người ta không sử dụng TKPK làm vật kính vì TKPK tạo ảnh ảo không ghi được trên phim.

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021