1. Tại sao đột biến cấu trúc NST lại gây hại cho con người và sinh vật.

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

1. Tại sao đột biến cấu trúc NST lại gây hại cho con người và sinh vật.

Bài làm:

- Đột biến cấu trúc NST gây hại cho con người và sinh vật vì nó làm mất cân bằng hệ gen đã được hình thành và duy trì do lâu đời.

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021