6. Tính số phân tử ADN con tạo thành sau khi phân tử ADN mẹ nhân đôi:

  • 1 Đánh giá

6. Tính số phân tử ADN con tạo thành sau khi phân tử ADN mẹ nhân đôi:

a, 2 lần liên tiếp

b, 5 lần liên tiếp

c, n lần liên tiếp

Bài làm:

từ 1 ADN ban đầu:

- số ADN tạo thành sau 2 lần nhân đôi liên tiếp: 2^2 = 4

- số ADN tạo thành sau 5 lần nhân đôi liên tiếp: 2^5 = 32

- số ADN tạo thành sau n lần nhân đôi liên tiếp: 2^n

  • 37 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021