Giải câu 5 trang 80 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 80 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

Hình ảnh các đường sức từ xung quanh một thanh nam châm là

A. Những đường thẳng.

B. Nửa đường tròn.

C. Những đường cong.

D. Những đoạn thẳng cố định.

Bài làm:

Đáp án: C

  • 39 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 9