Các nguyên liệu chính dùng để sản xuất thép là gì? Nêu nguyên tắc luyện gang thành thép

  • 1 Đánh giá

b, sản xuất thép

1. Các nguyên liệu chính dùng để sản xuất thép là gì?

2. Nêu nguyên tắc luyện gang thành thép.

Bài làm:

1. Các nguyên liệu chính dùng để sản xuất thép: gang, sắt phế liệu, khí oxi.

2. Nguyên tắc sản xuất thép: oxi hóa một số nguyên tố có trong gang như C,Mn, Si, S, P,... thành oxit nhằm làm giảm hàm lượng của chúng ở trong gang tạo thành thép.

  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021