Giải câu 3 trang 40 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 40 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

Khi thêm dần nước vào ống đong đựng 30 ml rượu etylic cho đến vạch định mức 50 ml thì sẽ thu được rượu bao nhiêu độ?

Bài làm:

50 ml dung dịch rượu thì có 30 ml rượu nguyên chất.

Vậy, 100 ml dung dịch rượu thì có 60 ml rượu nguyên chất.

Vậy ta thu được rượu

  • 42 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 9