Ampe kế trong sơ đồ nào ở hình 7.9 được mắc đúng? Tại sao?

  • 1 Đánh giá

5. Ampe kế trong sơ đồ nào ở hình 7.9 được mắc đúng? Tại sao?

Bài làm:

Sơ đồ a mắc đúng vì ampe kế mắc nối tiếp với dụng cụ điện, chốt (+) của ampe kế được nối với cực (+) của nguồn, qua khóa K, chốt (-) của ampe kế được nối với đầu của dụng cụ điện, đầu kia của ampe kế được mắc với cực (-) của nguồn.

  • 71 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 9