Giải câu 2 trang 40 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 40 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

Thả một mẩu natri kim loại vào cốc đựng cồn

a) Em hãy mô tả hiện tượng quan sát được.

b) Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

Bài làm:

a) Hiện tượng: Mẩu natri chìm vào bên trong chất lỏng. Do trong dung dịch có nước nên Natri tác dụng với nước sinh ra khí hidro đẩy mẩu Na lơ lửng trong cồn. Khi tác dụng hết với nước, mẩu Na bắt đầu tác dụng với rượu etylic trong cồn.

b)

  • 36 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021