Đặt một vật trước gương cầu lõm, thu được ảnh

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Đặt một vật trước gương cầu lõm, thu được ảnh

A. thật, cùng chiều với vật

B. ảo, ngược chiều với vật

C. thật, ngược chiều với vật

D. ảo, nhỏ hơn vật

Bài làm:

Đáp án: C

  • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021