Một người đeo thấu kính hội tụ sát mắt thì không nhìn thấy gì vì mắt người đó

  • 1 Đánh giá

Câu 7: Một người đeo thấu kính hội tụ sát mắt thì không nhìn thấy gì vì mắt người đó

A. bị lão thị

B. bị cận thị

C. bình thường

D. bị cận thị và người đó đã cao tuổi

Bài làm:

Đáp án: B

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021