Giải câu 5 trang 12 khoa học tự nhiên 9 tập 2

  • 2 Đánh giá

Câu 5: Trang 12 khoa học tự nhiên 9 tập 2

Đốt cháy một lượng hỗn hợp X gồm metan và propan () ta thu được khí $CO_2$ và hơi nước theo tỉ lệ thể tích 3:5 (đo ở cùng điều kiện). Tính thành phần phần trăm theo thể tích của metan trong X.

Bài làm:

Giả sư, trong hỗn hợp X có x (mol) metan và y (mol) propan.

PTHH:

Giải câu 5 trang 12 khoa học tự nhiên 9 tập 2

Image body Show row weights File information	Operations

Tỉ lệ về số mol chính là tỉ lệ về thể tích, suy ra:

Theo bài ra:

Vậy, metan chiếm theo thể tích trong hỗn hợp X

  • 69 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 9