Giải câu 1 trang 93 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

Câu 1: Trang 93 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

Áp dụng quy tắc bàn tay trái, xác định chiều dòng điện chạy qua dây dẫn AB như hình 48.8.

Giải câu 1 trang 93 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

Bài làm:

Chiều dòng điện trong dây dẫn là chiều từ B đến A.

  • 54 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021